Gamla Boråsbilder

Borås Lokaltrafik

 

Borås Lokaltrafik AB (BL) var ett av Sveriges största kommunägda bussföretag. Dess huvudverksamhet är att bedriva kollektivtrafik på entreprenad. Företaget startade 1945 under namnet Stadsbussar i Borås AB. BL utför sedan 1945 all linjetrafik inom Borås tätort på uppdrag av beställaren Borås stad och Västtrafik. Borås Lokaltrafik hade cirka 60 fordon. Borås Lokaltrafik körde till och med 1 april 2017 stadsbussarna i Borås på uppdrag av beställaren Borås stad och Västtrafik. Morgonen den 2 april 2017 tog Nobina över trafiken.

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder