Gamla Boråsbilder

Brämhult & Brämhultsvägen

 

Brämhultsvägen går från Åsbogatan till Åsgatan. I 1545 års jordbok upptogs två gårdar i byn. Namnets ursprung är mycket ovisst. Möjligen kan det vara ordet bräm-, d v s "kant" som är ursprunget till namnet, -hult betyder lövskog.

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder