Gamla Boråsbilder

Butschgatan

 

Från Roseniigatan till Hästhagsgatan. Gatan fick sitt namn år 1929. Namnet efter den kända tyska färgarsläkten Butsch som verkade i staden redan i början av 1700- talet. En av de mest kända "butschka" ättlingarna var färgerifabrikören Ambrosius Butsch som dog 1849. Hans son Johan Albert (1800-1875) blev år 1837 biskop i Skara stift. Han fick två gånger erbjudandet att bli ärkebiskop, men tackade nej. Det gamla färgerihuset finns alltjämt kvar vid Södra Strandgatan, det sk Hälso-Bodens hus. Gatan fick sitt namn år 1928 efter ett beslut i stadsfullmäktige.

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder