Gamla Boråsbilder

Carolikyrkan

 

Carolikyrkan, som den kallas i folkmun, är stadens äldsta bevarade byggnad. På samma plats stod under medeltiden en stenkyrka som var mittpunkten för Torpa socken. Den nya stadskyrkan byggdes i en tidstypiskt svensk och stramt hållen karolinerstil, vilken skiljer sig markant från samtida såväl världsliga herresätens som katolska kyrkobyggens barock. Kyrkan hette Torpa kyrka fram till 1905, då den fick sitt nuvarande namn till minne av Karl XI. Byggnaden stod färdig 1669, 48 år efter det att Borås officiellt hade blivit en stad. Tornet byggdes till 1681 och kyrkan har återuppbyggts och reparerats efter bränder 1681, 1727 och 1822. Tornets nuvarande utseende är från mitten av 1800-talet. Byggnaden skyddas enligt 4 kap. kulturmiljölagen som kyrkligt kulturminne.

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder

19 Bilder