Gamla Boråsbilder

Engelbrektsgatan

 

Från Yxhammarsgatan mot Kyperedsjön. Gatan fick sitt nuvarande och officiella namn år 1907 efter ett beslut i Borås stadsfullmäktige. På en gammal karta från 1870-talet kallas den dåvarande vägen som låg på samma plats som nuvarande gata för Engelbrektsgatan. Namnets ursprung är oklart, men den kände krigshjälten Engelbrekt Engelbrektsson anses inte vara upphovet till namnet. Det sannolika är att det är tullinspektören Fredrik Engelbrecht som har gett sitt namn åt gatan. Han verkade i slutet av 1600-talet. På Datans karta från 1728 kallas den nuvarande gatan "wäg til Stadens Gierdes Egor och Utmark". I början av 1900-talet kallades den södra delen av gatan för Kattestan.

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder