Fristads Järnvägsstation

Borås Kommun

Fristads station är en av tre ursprungliga fullständiga mellanstationer vid järnvägen. Det första stationshuset var byggt i trä, två våningar högt under plåttak. Läget var ca 40 meter söder om nuvarande station. År 1900 var det nya stationshuset av tegel färdigt att tas i bruk År 1864 låter järnvägsbolaget bygga ett tvåvåningshotell i Fristad med 10 rum. I början av 1870-talet såldes hotellet .År 1898 enligt ett besiktningsprotokoll fanns det två rundspår, ett gods- magasin och magasinsspår, en lastkaj i sten, en huvudplattform med stenkant och en mellanplattform.År 1900 var det nya stationshuset av tegel färdigt att tas i bruk. År 1901 Det gamla stationshuset flyttas till anhalten i Skogsryd. År 1905 Ytterligare ett kajspår tillkommer. År 1909 En kiosk uppförs vid stationen. År 1916 Stationshuset elektrifieras. År 1930 enligt en inventarierapport beskrivs stationshuset som en tegelbyggnad under skiffertak, innehållande i första våningen en 2 och 3 klass väntsal, expedition, bagagerum, rum för kontorsbiträde och i andra våningen bostad med fyra rum, jungfrukammare och kök. År 1949 i samband med järnvägens elektrifiering lades en ny mellanplattform ut och ett nytt godsmagasin byggdes norr om stationshuset. Det gamla magasinet som låg söder om stationshuset revs. Detta godsmagasin brann ned under 1990-talet.

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder