Gamla Boråsbilder

Getholmsgatan

 

 

 

 

 

Getholmsgatan går från Utgårdsgatan till Söderängsgatan. Gatan fick sitt namn år 1932. Skattehemmanet Getholmen nämns i gamla jordböcker redan på 1540-talet. Ordet -holm( e) hade förr betydelsen "upphöjning över sank mark". Gården låg på en sådan "holme", kulle.

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder