Gamla Boråsbilder

Gingri

 

Socken "Gingrini" nämns i gamla dokument redan år 1291. Namnet sannolikt efter det fornvästsgötka ordet "gin" (mot) och i fornsvenska och fornnorska ortsnamn vanliga ordet "gräni" (granskog). Ortsnamnet Gingri skulle kunna betyda "granskogen på motsatta sidan". Kan hända närheten till ån Viskan har viss betydelse i sammanhanget.

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder