Gamla Boråsbilder

Hästhagsgatan

 

 

 

 

Utgår från Enandersgatan, d v s den gamla vägen från Byttorps by till "hästhagen", nuvarande Ramnaparken. Fick sitt namn år 1932. Ett ägonamn från en gammal skifteskarta.

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder