Gamla Boråsbilder

Järnvägsgatan

 

Från Sturegatan till Österlånggatan. Fick sitt nuvarande namn år 1887 efter ett beslut i stadsfullmäktige. Gatan hette tidigare Norra Staketgatan, men kallades under stora delar av 1800-talet "Grönevallen" som alltjämt finns kvar som fastighetsbeteckning. I början av 1800-talet var "Gröne vallen" stadens utkant och där fanns lummiga trädgårdar och sk "allmänningar" d v s grönsaksodlingar och odlingslotter. Gatan fungerade som en "grön vall" mot staden, därav troligen namnet.

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder