Gamla Boråsbilder

Kungsgatan

 

Från Olovsholmsgatan till Åsbogatan. Fick sitt nuvarande namn år 1886 efter ett beslut i stadsfullmäktige. Gatan hette tidigare Staketgatan. Så här skrev Datan i sin Boråskarta år 1728: "Här intil Staquetet uti sielfwa gatan äro åtskillige Stadens Båtsmans Hus upp bygde". Vid staketet fanns två tullportar, den ena hette Engelbrechts port och den andra Jutabro (Gutabro) port.

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder