Gamla Boråsbilder

Kvarngatan

 

Kvarngatan går från Södra Strandgatan till Arlagatan. "Qvarngatan" nämns år 1856. Namnet sannolikt efter en kvarn som har legat strax utanför Staketgatan i närheten av nuv Söderbro. I ett dokument från 1640-talet nämns borgmästare Sven Persson Wijndruff som delägare av en kvarn med detta läge. Enligt ett magistratsbeslut år 1669 förbjöds allt fiske mellan kvarnen och Druvefors som båda ägdes av borgmästaren Wijndruff.

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder