Gamla Boråsbilder

Liljeberget/ Liljebergsgatan

 

Från Engelbrektsgatan österut. Gatunamnet efter stadsjord/lägenhet Liljeberget.

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder