Gamla Boråsbilder

Lilla Brogatan

 

Lilla Brogatan går från Varbergsvägen till Kungsgatan. Namnet Brogatan nämns redan år 1661, troligen åsyftas Lilla Brogatan. I en gammal karta (Datan 1728) kallas gatan mellan Viskan och Holmsgatan för Lilla Brogatan, medan sträckningen mellan Holmsgatan och "staketet" (nuv Kungsgatan) hette Grännen. På kartan 1789 kallas gatans östra del Lilla Gränden. Efter stads branden 182 7 breddades Lilla Brogatan ut och träd planterades. Träden fälldes 1923 . Nuvarande träd planterades i början av 1980-talet och träden har återigen fällts år 2019.

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder