Gamla Boråsbilder

Stadsparken

 

Området mellan Viskan, Södra torget och Sven Eriksonsgatan. Området kring nuvarande Stadsparken var länge boråsarnas "kålland", men på 1800-talet byggdes där bl a färgeribyggnader (Langletts färgeri m fl) och teater år 1873. Stadsparken började planeras år 1897. Den första etappen var en mycket begränsad del av parken. Då anlades den lilla vik som ligger mittemot Grand hotell. Är 1900 utökades parken med Mariekulle. De gamla terrassmurarna bevarades (minne av den gamla Björkska trädgården) och den nya terrasstrappan byggdes. Sedan utökades parken i olika omgångar framtill 1940-talet. Den gamla teatern revs år 1983 och på dess plats byggdes scen, kiosk mm,i dag står orangeriet där.

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder