Gamla Boråsbilder

Stora Brogatan

 

Från Västerbro till Sturegatan. Borås första gågata. Med all sannolikhet den äldsta gatan i Borås. När Gustav Il Adolf gästade Borås i juni 1624 stenlades gatan strax därefter. En räkning visar att stensättningen kostade 31 daler "til stensetaren som stensathe stora konungs gata åt broen". Gatan kallades "Stora Konungsgata åt broen". Denna benämning förekommer inte senare i stadens historia. Namnet Stora Gatan nämns i rådstuguprotokoll år 1656 och senare med tillägget "som faller åt store Stadsbroen". Av detta tillägg kan dras slutsatsen att man åsyftar nuvarande Stora Brogatan.

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder