Gamla Boråsbilder

Sven Eriksonsgatan

 

Sven Eriksonsgatan går från Stationsgatan till Fabriksgatan. Gatan fick sitt namn år 1898 efter ett beslut i Borås stadsfullmäktige och är till minne av fabrikören Sven Erikson (1801-1866). Han var en av textilindustrins föregångsmän och grundade Sveriges första mekaniska väveri i Rydboholm. Gatan kallades tidigare Svanegatan. På 1700-talet fanns där flera båtsmanstugor. En av dess ägare var en viss Jacob Swan som dog år1787. Gatan har sannolikt fått sitt namn efter denne Jacob Svan.

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder