Gamla Boråsbilder

Trandaredsgatan

 

Trandaredsgatan går från Söderkullagatan till Hultagatan. Fick sitt namn år 1932 efter ett beslut i stadsfullmäktige. Tre gårdar fanns i nuv Trandaredsområdet redan på 1540-talet. Namnets ursprung är oklart, men troligen kommer ordet Tranda av det fornnordiska mansnamnet Thrande (Thronde), -red av ordet -ryd, röjning.

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder