Gamla Boråsbilder

Yxhammarsgatan

 

Yxhammarsgatan går från Nybroplan till Sturegatan. Gatunamnets ursprung är ovisst, men förmodligen har gatan fått sitt namn efter Yxhammarstorget som före 1822 års brand låg vid Viskan mellan Tryckerigatan och Lilla T värgatan. "Yxhammar Torget" nämns år 1789. Gatan breddades efter 1827 års brand med en husrad. Träd har planterats i olika omgångar under senare del av 1800-talet. Träden väster om Allegatan togs bort omkring 1940 och öster om Alle gatan i början av 1990-talet.

 

Klicka på bilden för att komma till bildgalleriet med flera bilder