Den gamla stenbron i Hudene

Foto Glenn Murberg 210171208
Som ni vet så är jag väldigt svag för gamla stenbroar och denna bro i Hudene Herrljunga Kommun åker jag förbi ganska ofta. Jag brukar för det mesta stanna direkt för att fotografera dessa broar jag ser, men just denna bro fotograferade jag inte förrän 2017. Just på denna plats ligger det 2 stenbroar och just denna gamla bro är byggd år 1826 och den nyare 1928. Man ser på bilden att det rör sig om ett konstverk med sten. Bron har ett räcke av samma stenmaterial som själva bron, oftast brukar det vara ett järn- eller träräcke. I dag så går det ingen biltrafik på bron utan bara är till för gående men ända fram till år 1928 var det tillåtet med biltrafik över bron. Men tanke på att bron byggdes på tidigt 1800-tal i nära anslutning till en kyrka säger sägner att trolltyg bedrevs på denna plats. ”Huvudlösa människor och stora svarta hundar, ur vilka vitt uppspärrade gap stod som långa eldkvastar” skall ha huserat vid bron.

Foto Glenn Murberg 210171208
Här möter gammalt nytt, fast ändå gammalt båda två. Mot 1920-talet visade sig att den gamla stenbron var alldeles för smal och på grund av den ökande av tyngre trafik så visade sig bärkraften vara mindre. Man insåg att tiden var inne att bygga en ny bro. Svante Persson som var vägbyggare fick uppdraget att bygga en ny bro över Nossan. Svante Persson begärde att få riva den gamla bron och han ville använda den gamla stenen till den nya brons landfästen. Men hans begäran möttes av starka protester från lokalbefolkningen. Den gamla bron var ju trots allt den gamla kyrkvägen och att bron bör bevaras och så blev det bron står kvar och det att folk protesterar. Just runt Hudene finns det gott om gamla kultur- och fornminnen. Bara ut efter Nossan i Hudene har det funnits en hel den kvarnar och det finns fortfarande gammal kvarn som ännu står upp och det är Trollabo kvarn som i dag finns det en restaurang. Sedan finns det en gammal ödekyrkogård en bit bortanför Hudene kyrka och även odens flisor. Jag kanske återvänder med ett blogginlägg om den gamla ödekyrkogården.

PDF-fil