Färgeri Kilen

Denna fabriksbyggnad låg i Stadsparken alldeles bredvid teatern, jag tror att det är plantering av rosenbuskar där i dag men är inte riktigt 100 % säker. Bilden är fotografera år 1929, om man tittar igenom porten på byggnaden så ser man gamla Strömqvist järnhandel som ligger på Södra Strandgatan och den byggnaden finns fortfarande kvar i dag.

En annan vinkel av byggnaden även denna bild är fotograferad år 1929 och jag skulle tro att det är dom sista bilderna på denna byggnad. Troligen står byggnaden redan och väntar på rivning.
En liten historia om fabriken Kilen som startades av Abraham Langlet år 1699 som då låg på Smedsgatan intill nuvarande Sandwalls plats. Färgeriet på Smedsgatan blev en föregångare till en lite fabriksanläggning i trä som år 1870 flyttades lite åt väster över Viskan till en tom tomt i Stadsparken. Fabrikens kontor låg kvar på Smedsgatan och en fast förbindelse fanns via en spång över Viskan. Under åren 1855 – 1910 var ångfärgeriet i fabrikören C. M Lundberg och hans familjs ägo och Lundberg var en av Borås ledande profiler och han var bland annat en av dom drivande bakom anläggandet av Stadsparken. Lundberg var också en framsynt fabriksidkare och var känd som den första färgaren i Borås som började använda konstgjorda färgämnen. Specialiteten var färgning och beredning av domestiktyg och garn. Lundberg sålde färgeriet år 1910 ändrades namnet till Fabriken Kilen men verksamheten gick i konkurs år 1922 och byggnaden revs år 1929/30 och Stadsparken utökades med denna fabrikstomt år 1930.

En tredje bild av byggnaden och det ser ut som man har lite odlingar intill fabriksbyggnaden, troligen är denna bild fotograferad samma år som de andra innan rivning. Nu idag finns det inga gamla byggnader inne i Stadsparken den sista som försvann var teatern i december 1983. Det enda som finns kvar är lite lämningar ifrån Pomps lusthus i parken och även den stentrappa som gick upp till lusthuset.

PDF-fil