Tidblads i kvarter Mars

En gammal bild fotograferad år 1918 ifrån innergården mot Stora Brogatan. Jag tycker att dessa innergårdar är charmiga på något vis och det är synd att dom försvinner en efter en. Visserligen när man ser denna byggnad så ser den väldigt sliten ut men med rätt verktyg och material så kunde byggnaden blivit oerhört vacker.

Så här såg fastigheten ut vid Stora Brogatan. Handlaren G. Tidblad avled år 1890 och i bouppteckningens netto blev knappt 20 000 kronor. Huvuddelen av tillgångarna fanns i fastigheten på Stora Brogatan, som ihop med Dalbomska lyckan värderades till 36 500 kronor. Tidblads boningshus mot Stora Brogatan var envåningshus mot gatan men tvåvåningshus in mot gården. Det var inte litet det huset och det innehöll många rum.

Här är det fullt fart på innegården hos Tidblads med lastning och lossning av varor. Här fanns det sysslor för arbetskarlar och drängar och på denna bild ser man här att byggnaden är 2 våningar mot innergården. Det är riktigt roligt att sitta och titta på dessa bilder och man får tänka tillbaka lite att så har det verkligen varit en gång i tiden. Så på denna tid som bilderna visar så var det alltid full fart med gårdfarihandeln och det var även många bönder ifrån Bollebygd som kom till Tidblads för att sälja sina produkter.

Interiören från Tidbladska lagret och man ser att det finns lite på hyllorna. Sedan har man även stöttat upp taket med några stöttor och detta är omkring år 1933 och det är väl inte långt ifrån rivning av Tidbladska fastigheten.
Som jag har skrivit innan så bör man har sparat några gamla byggnader här och där i Borås och rusta upp dessa. Det hade varit en liten färgklick bland alla dessa stora betonghus som är byggda i centrum.
 

PDF-fil