Västerlånggatan 17 Kv. Hercules

Den lilla träbyggnaden till vänster ligger i korsningen Södra Kyrkogatan och Västerlånggatan och byggnadsåret är säkert år 1827 eller senare. Byggnaden uppfördes säkert efter den fjärde stadsbranden och det ser man på byggnaden eftersom den består av en våning och vindsvåning. Man fick inte bygga trähus högre än så här. Det fanns bland annat 5 lägenheter och affärslokaler.

Här är innergården sedd mot Kungl. Telegrafen vid Västerlånggatan, bilden är fotograferad år 1932 och då är huset cirka 100 år. Hela detta kvarter gränsade till tre gator, Västerlånggatan, Södra Kyrkogatan och Stora Kyrkogatan. Alla dessa innergårdar/bakgårdar är stensatta med kullersten och plattorna som går ifrån varje trappa. På 1940-talet hette ägaren till fastigheten Hemmansägare Carl Johansson f. 1837 och d. som här hade en speceriaffär fram till år 1902, som köpte båda fastigheterna år 1884.

Här är en annan vilken på innegården och genom öppningen så kommer man ut på Stora Kyrkogatan, även här går plattorna i marken ända ut till gatan. Dessa innergårdar/bakgårdar är jag väldigt svag för och speciellt då med denna markbeläggning i form av kullersten. Tänk om man kunde ha sparat ett sådant här kvarter och rustat upp byggnaderna, vi hade chansen att kunna spara ett eller ett antal kvarter. Det hade verkligen varit en färgklick i centrum och speciellt då när man nämner Borås som en kulturstad men det stämmer inte när man håller på att riva det ena efter andra husen som härstammar från 1800-talet. I början av Västerlånggatan finns ett gammalt hus bevarat i alla fall som är Borås äldsta trähus på sin ursprungliga plats, det är Brännerigården. Den är byggd år 1734 och har klarat sig från ifrån de två sista stadsbränderna år 1822 och år 1827.

Så här såg det ut år 1966 då man hade börjat att riva kvarter Hercules för att bygga de nya byggnaderna som står där i dag. Just här vid hörnet av Västerlånggatan/Södra Kyrkogatan är det infart till p-huset. Notera de bilar som står parkerade intill rivningshuset och väggen ser ut som att den skulle vara uppstöttad. Jag skulle nog inte vågat ställa min bil där i alla fall.
Till mina läsare så efterlyser jag egentagna rivningsbilder i Borås. Har ni sådana liggades och kan tänka er att låna ut dom så jag kan få skanna av dessa, skicka då ett mail till mig på: gamlaboras@murberg.se. Det kan vara format som papperskopior, diabilder eller negativ, som de flesta vet så håller jag på att samla bilder till min hemsida och givetvis anger jag vem som fotografen är. Till dig som är nyfiken på min sida så är adressen, www.murberg.se.

PDF-fil