Blivande Salutorget

Krokshallstorget som blivande Salutorg, bilden är fotograferad år 1932. Här håller man på att färdigställa torgytan av Krokshall efter man har rivit fattigstugan Bracka. Till vänster finns Borås Wäfveris anläggning på Wiskaholm och kyrkans torn stoltserar så vackert i bakgrunden. Mitten på bilden är Kungl. Telegrafhuset och lite till höger är arbetarbostäder för brandmännen. Bakom brandmännens bostäder ligger brandstationen i kvarter Eko. Fattigstugan revs omkring 1930 och totalt hade man cirka 80 stycken fattighjon som de kallades för. Dessa fick flytta till Ramnalid som i början var ett försörjningshem och även boende för fattighjonen. Invigningen av salutorget på Krokshall gjorde år 1933 och då flyttade man över all saluhandel från Södra Torget till Krokshall. Den gamla torgytan på Södra Torget blev då senare ett torg för bussarna och jag har för mig att bussarnas intåg var år 1936.

Här ser vi fattighuset Bracka från Västerbrogatan och bilden är fotograferad år 1927. Krokshalls salutorg var även tänkt att man skulle bygga en saluhall på torgytan och det hade man funderat länge på. Ritningarna på byggnaden var färdig men det blev ingen sådan byggnad utan bara en öppen torgyta som man ser idag som fungerar som en parkeringsplats i dagens läge. Torghandeln bedrevs ungefär i 50 år på Krokshall och idag finns det lite torghandel kvar på Stora Torget men inte alls i den storlek det var för i tiden. Nymanska gården stod i hörnet av Sven Eriksonsgatan mittemot Molanders konditori klarade sig från rivning och finns i dag att beskåda i Ramnaparken. Västerbrogatan här på bilden är gatan belagt med kullersten och jag sitter och funderar när gatstenen gjorde sitt intåg i Borås. Men det kanske mina läsare vet något om, i så fall får ni gärna upplysa mig om detta. Räcket som står vid kanten till Viskan är samma som står där i dag, fast lyktstolpen är utbytt mot någon modernare.

PDF-fil