Borås Wäfveri på Wiskaholm Del 1

I slutet på 1850-talet byggde en engelskman Davis på en utskjutande halvö i Viskan som bär namnet Wiskaholm. Det var Borås Stad som ägde ett bekant förlustelseställe, en mindre fabrik där han drev under några år bedrev en väverirörelse. Såväl tomt som fabrik köptes in år 1864 på exekutiv auktion av fabrikörerna Charles Hill från Alingsås och J. Petersson från Borås. Fabriksdriften låg nere till år 1869, då det hela genom köp övergick till ett konsortium bestående av P. A Åkerlund och J. Petersson från Borås samt A. Andersson från Fritsla (Hansagården), som genast återupptog tillverkningen och inom kort bildade ett aktiebolag. Borås Wäfveri Aktiebolag som den 29 juli 1870 genom kgl. Resolution fick bolagsordning fastställd och samma år den 12 september i Borås Rådhusrätts inteckningsprotokoll införd, sedan aktiekapitalet utgörande 120.000 kr. Som var fördelade i aktier á 1.000 kr ställda till viss person fulltecknats.

 Den första styrelsen utgjorde av P. A Åkerlund, J. Petersson och A. Andersson och den förstnämnda som bolagets disponent. Under denna styrelse fortgick verksamheten med växlande framgång till år 1876 då Anders Jönsson (från Holsljunga) ingick som förste delägare och till bolaget disponent antog sin son Alfred Jönsson, vilken år 1881 med sin svåger Axel Lorentz Theodor Bergengren sedan dessa båda förvärvat alla de aktier som ej förut ägdes av Anders Jönsson inträdde i bolagets styrelse. Den 1 juli 1888 övertog Axel Bergengren hela aktierätten och nu hade bolaget kommit i den familjs ägo som sedan dess oavbrutet och med alltjämt stigande framgång.
Bilderna är fotograferade år 1906 och den första är fotograferad ifrån Västerbrogatan och det är en underbar bild man ser med de gamla industribyggnaderna. På den nedersta bilden ser vi den gamla Brandstationen och bakom stationen syns tornet där man bland annat torkande brandslangarna. En underbar miljö i början av 1900-talet.
Fortsättning följer….

PDF-fil