Borås Trikåfabrik

De senaste inläggen har handlat om Wiskabergs fabriker och denna gång blir det byggnaden som låg mitt emot Wiskabergs fabrik. Den låg på andra sidan av Sven Eriksonsgatan närmare bestämt nummer 32. Byggnaden byggdes år 1890 i sten och man ser vilket jobb de lade ner på även industribyggnader med lite dekorationer och utsmyckningar. I dag finns det bara en parkeringsplats där byggnaden stod och jag tror att man rev den i samband när man byggde stadsmotorvägen, så 1967 försvann nog denna byggnad. År 1913 uppgick även detta företag i Sveriges förenade trikåfabriker precis som många andra i Borås. Järnvägsspåren är Kindsbanan och idag där stadsmotorvägen går i dag och förr i tiden hette den spårgatan
Just här vid Söderbro byggdes många fabriker sina byggnader. En av de första etableringarna som gjorde söder om Borås var företaget Annebergs Spinner som redan år 1876 byggde en stor anläggning med en tidtypisk spinneribyggnad i natursten och en fristående skorsten, vilket brukar vara ett tecken på att en industrianläggning är tidig. Den nyanlagda Kindsbanan som öppnades år 1885 gav ytterligare skjuts åt etableringarna i området och ganska omedelbart byggdes nya industrianläggningar upp i dess närhet. Den mest dominerande blev Borås Spinneri och den numera rivna Borås Tricotfabrik AB som alltså låg vid nuvarande Druveforsvägen i kvarteret Venus vid Viskans östra strand. Båda dessa anläggningar byggdes samma år när järnvägen stod färdig och kopplingen mellan tillgången på järnväg och nya industrietableringar blir här extra tydlig.

Järnvägen gjorde stor nytta när den fanns och den gamla Kindsbanan hade sin sträckning i samma läge som dagens stadmotorväg och det blev säkert även avgörande för placeringen av Åkerlunds Bomullsspinneri år 1898. Sedan fortsatte industrierna att växa upp utmed Kindsbanan och utmed Gånghestersvägen och järnvägsspåret fortsatte ut mot Åhaga lokverkstad. Här etablerades på 1880-talet bland annat Katrinedals Väfveri år 1898 och Druvefors Snickerifabrik år 1893 samt Åhaga lokverkstad som fick sin nuvarande form år 1903 och något senare även AB Borås Draperi- och gardinfabrik som startades år 1907. Så det är många fabriksbyggnader som har försvunnit i Borås men det finns en del som är riktigt bevarade. Båda bilderna är troligen fotograferade i början av 1900-talet.

PDF-fil