Wiskabergs fabriker Del 3

Sista delen om Wiskaholms fabrik i Stadsparken. År 1896 kom David Svensson in i bilden, han köpte jordområdet väster om Viskan med färgeribyggnader, bostadshus, trädgård och park för 95.000 kronor. Med sina bröder Salomon och Victor bildade nu David Svensson Wiskabergs fabrikers AB. Fabriksrörelsens huvudgrenar var väveri och färgeri. Villan som vi ser till vänster i bild byggde makarna Maria Wilhelmina och C A Sundbeck på Wiskaberg. År 1867 övertog de Johan Peter Pomps, Anders Kindlund och Johannes Hållanders gamla färgerirörelse som tio år tidigare flyttat från Södertull, nuvarande Södra Torget till Wiskaberg. Förslaget att bygga en villa i närheten var Maria Wilhelminas och hon var inte se att sätta sina planer i verket.
Glädjen blev dock inte långvarig för makarna i sitt nya hus. Maken avled kort tid efter inflyttningen. En svår tid följde nu för Maria Wilhelmina. Hon hade både företag och hus i sina händer. Hon kämpade tappert och redde ut svårigheterna. Maria Wilhelmina stod kvar som ägare av företaget till år 1896 och det var då David Svensson kom in i bilden och köptes rörelsen. David Svensson och han fru Laura flyttade in i Wiskabergsvillan. David avled år 1904 och Laura bodde kvar i villan till nästa hyresgäst kom. Det var sonen Hugo Davidsson vd på Wiskabergs väveri. Efter den stora Eiser-fusionen år 1913 användes villan i Stadsparken som bostad för Eisers chefer. Gillis och Hjördis Eiser man bodde där från början av 1930-talet fram till Gillis frånfälle 1945. Carl och Andrea Eiserman, Carl-Otto Eisermans föräldrar, var de sista som bodde på Viskaberg. Det var åren 1946–1970, då Carl var koncernchef, Carl Eiserman avled 1970. Samma år inköpte Borås Kommun villan, som sedan användes till eftervårdshem för missbrukare. 1972 utsattes villan för flera bränder och förstördes.
Just dessa byggnader på bilden har jag inget minne av tyvärr, vet inte när dessa byggnader revs och då tänker jag närmast på byggnaden precis vid Viskan. Jag har ett årtal att runt 1960 skulle de har rivits men det kanske du som läsare kan tipsa mig om.

PDF-fil