Korsningen Österlånggatan-Tryckerigatan

En underbar vacker vy som troligen är ifrån början av 1900-talet. Fotografen står vid korsningen Österlånggatan-Tryckerigatan. Dessa underbara låga byggnader som kantar Österlånggatan, tänk när hela centrum bestod av dessa byggnader och att man har återuppbyggt centrum hela fyra gånger. Som jag tidigare har skrivit efter sista stadsbranden så fick man endast bygga husen i en våning med vind. Men senare så blev det allt vanligare att man byggde lite högre hus. Om man jämför andra bilder så ser man ett mönster på gator och trottoarer och det är att de består av kullersten och att trottoarerna nästan alltid har två rader med vita markeringar. Notera att det ligger hästskit mitt i gatan och det ät nog ifrån hästarna som är borta vid korsningen Österlånggatan/Yxhammarsgatan.
Denna bild är fotograferad innan man uppförde stadshotellet och ju mer jag sitter och tittar på bilden så tror jag att den är fotograferad i slutet på 1800-talet för framme vid korsningen Yxhammarsgatan till vänster finns inte Hotell du Nord uppförd. Den byggnaden uppfördes år 1899 men jag kan ha fel i detta men jag tror att det är så. Allra längst bort på höger sida där de stora träden står är i alla fall vid Carolikyrkan. Det är riktigt roligt att sitta att studera dessa gamla bilder och man måste säga att kvalitén av bilder är väldigt bra ifrån denna tid. Byggnaden till höger är ett så kallat stöphus och allra längst bort i den byggnaden låg väl ett kafé som hette Svea har jag för mig.
Det står två välklädda herrar i hörnet av byggnaden till vänster och notera gatlampan som är ovanför männen, undra var alla dessa lampor tog vägen. Dessa är ju ett riktigt hantverk och sådana ser man inte någonstans i Borås längre.

PDF-fil