Västerlånggatan - Stora Brogatan

Ett underbart gammalt foto på en massa barn och en gammal byggnad i bakgrunden. Denna byggnad är också byggd efter sista stadsbranden år 1827 och vet inte exakt när bilden är fotograferad men i alla fall innan 1923. År 1923 byggdes det en annan byggnad på denna plats och även den byggnaden finns inte kvar i dag. Så det är många byggnader som försvann i början av 1900-talet men däremot byggnaden bakom som ligger i hörnet av Lilla Brogatan – Västerlånggatan finns kvar än i dag och den uppfördes i slutet av 1880-talet. Där barnen står är Stora Brogatan och till vänster utanför bild ligger Lilla Torget bakom det gamla Rådhuset. På själva Lilla Torget ligger i dag en byggnad som byggdes mellan 1914–1915 och där som det gamla Rådhuset stod är fortfarande obebyggt. Man ser vad gamla Rådhuset har stått tidigare för där finns den gamla stadskartan omgärdat av en mur som ska har varit grundmuren till Rådhuset.

Allra längst ner på bilden står den saknade teaterbyggnaden som rev i december 1983 och bakom teatern är det skorstenar från Wiskabergs fabriker. På denna tid fanns det många skorstenar till alla de industrier som fanns i Borås och det var mycket svart rök som kom ur dom. Borås var en vacker stad på denna tid med alla dessa små träbyggnader men man blir ju nyfiken på hur Borås såg ut före första stadsbranden. Det hade varit roligt att se alla dessa byggnader och även industribyggnaderna. Tittar man på de gamla industribyggnaderna som står kvar än i dag så är även de väldigt vackra byggda om man jämför med dagens industribyggnader. Det var lite stil och finess förr i tiden med det mesta än vad det är i dag. Men som jag brukar säga att det var inte bättre förr utan annorlunda men många gånger tror jag ändå att det var bättre förr.

PDF-fil