Västerlånggatan - Torggatan Lindgrenska huset

Hörnet Västerlånggatan-Torggatan, Till vänster ligger kvarteret Medea och den vackra stenbyggnaden är uppförd år 1910. Byggnaden till häger ligger i kvarteret Galathea och är med säkerhet byggd efter sista stadsbranden år 1827. Typiskt byggt i en våning och vindsvåning. Jag tycker dessa små trähus är väldigt vackra och Borås har väldigt få av dessa byggnader kvar och det är väldigt tråkigt. Denna Karl-Johans byggnad revs väl runt år 1909 för man byggde byggnaden som står där i dag år 1910 och den är väldigt vacker också. När man sitter och tittar på bilden så liknar det mest David emot Goliat och det lilla trähuset fick inte vara högre än så när man byggde det. Jag vet inte exakt när man tog bort den regeln att byggnaderna max fick vara i våning och vindsvåning men det var väl strax innan år 1900. Det var vissa som fick bygga högre och det var Rike-Nelsons vid Stora Torget där i dag som rådhuset finns.

 Foto Glenn Murberg
Denna bild fotograferade jag år 2015 och det är den som ersatte det lilla trähuset. Det byggde år 1910 av sten och ansvarig byggmästare var Gustaf Lindgren och arkitekten hette Lars Kellman som har ritat många byggnader i Borås. En sådan arkitekt skulle man ha idag så kanske det kunde bli lite vackra hus byggda. Byggnaden uppfördes i 3 våningar med bland annat 4 lägenheter, butiker, verkstad och möbellager. Även en flygelbyggnad mot Holmsgatan 2 våningar med inredd vindsvåning. I denna byggnad fanns Anestens i många, många år innan man gick i konkurs. På den nya bilden så ser man den berömda rännan som går från Västerbrogatan och fram till Teaterbron och jag tycker att man borde lagt dessa pengar på vårt kulturarv i stället och bevara det gamla som vi har i Borås. Vårt kulturarv ska vi vara rädda om och man ser varje år att det blir mindre och mindre kulturarv att förvalta och det måste Borås Stad ändra på.

PDF-fil