Västerlånggatan - Västerbrogatan Söderströmska tomten

I förra blogginlägget var vi vid korsningen Torgagatan-Västerlånggatan och denna gång är vi i korsningen längre norrut på Västerbrogatan. Den stora stenbyggnaden byggdes år 1910 och där låg det små fina Karl-Johans hus som revs. Samma med hörnet Västerlånggatan-Västerbrogatan revs också för att lämna plats för en större byggnad. Byggnaden till höger ska vara ett av stadens första så kallade stöphus, uppfördes omkring år 1830. Det var en familj som hette Uggla som uppförde denna byggnad enligt Rydins byggteknik som var av kalkbruk. Byggnaden revs strax efter denna fotografering, runt år 1911, då nästa byggnad stod klar på denna plats år 1913. Det var Kungl Telegrafstyrelsen i Stockholm som byggde denna fastighet.

 

Foto Glenn Murberg
Så här ser platsen ut i dag, ett stort stenhus på de fyra små tomterna som var innan. Som jag har sagt tidigare så kunde man bygga vackra hur med torn och utsmyckningar. Det är något som dagens arkitekter skulle ta efter och det är ju så i varje stad i Sverige att man bygger charmlösa fyrkantiga lådor. Förr i tiden så byggde men Stora valv, just vid entréerna och även fönstren fick valv också. Kungl. Telegrafstyrelsen uppfördes i 4 våningar med inredd vindsvåning och bottenvåningen disponerades av Kungl. Postverket, Postverket Borås 1. På andra våning fanns Kungl. Telegrafverkets telegrafstation, kassaexpedition, tredje våning inrymde automatsalar. På fjärde våning fanns telefonsal, linjemästare- stationsingenjörskontor och på vindsvåningen fanns en vaktmästarbostad på två rum och kök. I början av 1940-talet så revs man hela kvarteret Eko där Postverket uppfördes. I Postverkets gamla lokaler disponerades sedan för telegrafstation och kassaexpedition. Televerket fanns i denna byggnad i många, många år innan man flyttade till Göta. Sedan har det varit en rad olika företag här och nu ligger Radio Sjuhärad i denna fastighet. Jag var väldigt tveksam när man började att såga ner alla träd på Västerbrogatan, för träden behövs i vår stad men jag tycker att det blev bra för då ser man byggnaderna bättre, man ser helheten.

PDF-fil