Ohlsonska gården Del 1 (2)

Fastigheten Österlånggatan 68 var från början en färgargård med dess närhet till Viskan var en given fördel. Det var färgerifabrikören G. A. Lidén som här startade sin rörelse. Han hade fått sina lärospån hos färgerifabrikören Johan Pomp som på sin tid var en av stadens mest kända Boråsare. Senare blev fastigheten en skomakaregård, varefter den återkom i en färgares händer. Den förste av dessa hette Leopold Odenius och den andre J. A. Andersson. Den senare anlade för övrigt ett kattuntryckeri på den plats där man kunde senare kunde finna stans attraktiva nöjesplats, här uppfördes senare Erlabolagets byggnad. Det var år 1891 som Österlånggatan blev byggmästaregård, det var Frans Jonson som då bosatte sig här och i likhet med Oscar Ohlson blev Frans Jonson snart en storbyggmästare.
Många kända Boråsbyggnader svarade Frans Jonson och hans arbetare för, bland annat gamla lasarettet, flickskolan, Sparbanken och slottet vid Åsbogatan. Familjen Frans Jonson hade gott om svängrum i sitt hem, i bottenvåningen fanns sex rum och kök och på andra våningen fanns två gavelrum samt vindskontor. I likhet med åtskilliga andra gårdar var huset kringbyggt. In på gården fanns bland annat ett stort stall, där ägarens hästar fick vila ut efter dagens möda och slit. Frans Jonson besvärades av svår värk och han måste så gotts som dagligen använda häst och en liten promenadvagn. Men trotjänaren kusken Klas på kuskbocken kände förstås helan stan igen både ekipaget, dess ägare och kusk.
Ohlsonska gården låg utmed tre gator, Källegatan, Österlånggatan och Fabriksgatan. Byggnaden uppfördes omkring år 1840i timmer och i Karl-Johansstil. Uppförd i 1 våning och inredd vind och man ser alla dessa detaljer som gör en byggnad vacker och den stora vackra entrén och halvmånefönstren. Det var dessa byggnader som dominerade Borås efter den fjärde stadsbranden år 1827.
Fortsättning följer……

PDF-fil