Stora Brogatan från Västerbro

Stora Brogatan fotograferad ifrån Västerbro, rakt fram Stora Brogatan och Västerbrogatan både till höger och vänster. Bilden är fotograferad år 1927, en härlig vy att sitta och titta på att se dessa små låga träbyggnaderna. Tyvärr så är ju denna byggnad inte kvar längre utan en nybyggnation istället. Jag har tidigare skrivit om det, man skulle renovera denna byggnad varsamt men allt slutade med att man rev byggnaden i stället och jag vet att det blev ett himla ståhej att man hade rivit en gammal byggnad som skulle bevaras. Det enda som finns bevarat av gamla Andersson & Ström är en enda vägg och den originalväggen måste vara den som är mot det lilla Karl-Johan byggnaden.

En bild från Borås Tidning från en artikel som Pelle Boersma som skrev artikeln år 2000


Så här såg det ut år 2000 när man skulle renovera fastigheten och originalväggen som skulle vara kvar är säkert den som är till höger. Byggföretaget som skulle renovera byggnaden var tvungen att använda originalritningarna när man skulle bygga upp fastigheten. Visserligen blev fastigheten bra byggd men man vet ju i alla fall att det är en kopia på originalet.
Den gamla byggnaden är byggd år 1885 av järnhandlare Gustav Björklund, byggnaden var uppförd i två våningar med inredd vindsvåning. Här fanns det affärs- och verkstadslokaler och även överbyggd gård. Vid Lilla Brogatan var det uppförd i en våning och vind, ägare var Alfred Ström och handlande C. N Anderssons stärbhus. Vid Stora Brogatan 2 fanns Andersson & Ström Velociped- & sportaffär och den grundades av C. N Andersson och Alfred Ström år 1908. Sedan fanns även Selma Wallgren, kläder, skrädderi och manufaktur och företaget grundades av fröken Selma Wallgren år 1895 och år 1940 övertog dottern Maria Wallgren skrädderiet.

PDF-fil