Kvarteren Akilles och Ajax

Fotografen står på Nybrogatan och blickar upp mot kvarter Akilles och Ajax. Bilden är nog fotograferad på 1930-talet skulle jag tro. Det ståtliga stenhuset tillhörde fabrikör Axel Vennersten som var riksmarskalk. Byggnaden är uppfört i sten år 1889 i tre våningar med två lägenheter, föreningslokaler. Hela byggnaden innehöll hela 16 rum, föreningslokalerna kom nog till efter Axel Vennersten när K.F.U.M ägde fastigheten. Det var synd och skam att man rev denna vackra byggnad, tänk alla resande ifrån Borås till Herrljunga vilken fin utsikt de hade när det passerade järnvägsbron vid Nybron mot dagens utsikt. Den andra byggnaden som låg i korsningen Tryckerigatan och Österlånggatan var ett så kallat stöphus och var uppfört av fabrikör Sven Vennersten i början av 1880-talet. Byggnaden var uppförd i två våningar med 26 rum och 8 kök och även 3 affärslokaler. På Tryckerigatan 4 låg Nilssons Möbelaffär som grundades av H. A. Ohlsson år 1932, på Österlånggatan 6 fanns Tryckeribolaget och även B-J:s matsalar.

Foto Bo Stalefors
Här har man börjat att riva i Kvarteret Ajax och det var omkring 1966–1967 som byggnaden försvann. Sedan fungerar platsen länge som parkeringsplats och det var likadant med Axel Vennerstens byggnad men den revs väl någon gång på 1970-talet, kan inte exakt årtal. I dag ligger äldreboendet Agamemnon och ett parkeringshus på dessa tomter. Det har rivits alldeles för mycket i Borås och vi har snart inget gammal kvar längre. Som tur finns det några eldsjälar som tar sig an att renovera de äldre byggnaderna, tänker bland annat på Handelsträdgården vid Ramnalid som nu är under renovering och likaså Tullenstugan på Tullen som också renoveras. Vi får hoppas att dessa byggnader återfår sin glans igen det är byggnaderna värda. När jag växte upp på 1960-1970-tal så fanns det gott om gamla trähus i Borås Centrum och det mesta är borta i dag men det finns allt några enstaka klenoder kvar i centrum och vi får hoppas att de får finnas kvar länge.

PDF-fil