Gamla Veterinärsmedjan

Gamla veterinärstugan i korsningen av Allégatan och Kvarngatan, bilden är fotograferad år 1910. När byggnaden är byggd vet jag faktiskt inte men i mitten av 1800-talet skulle jag tro. I dag ligger byggnaden som innehades av Hushållningssällskapet. Notera den vackra gatubelysningen i vänster bildkant den är otroligt vacker. Där grabbarna står är Allégatan mot norr och gatan till höger är Kvarngatan. År 1835 donerade Salmenius tomten till Älvsborgs Läns Hushållningssällskap för att ge plats åt en veterinärinrättning. 1863–1871 drivs Veterinärsmedjan av Sven Lundgren och år 1871 övertar Karl Axel Sjölin född 1848 smedjan och bygger en ny smedja vid Sparregatan men år 1880 brann den Sjöliska smedjan ned.
Under tiden som den nya smedjan uppfördes arrenderade Sjölin Veterinärsmedjan som låg på samma tomt ned mot Allégatan. Sjölin började nu allt mer att satsa på rörläggningsarbete, år 1912 lades verksamheten ned på Veterinärsmedjan och för de kvarstående pengarna uppfördes ett nytt hus 1914 och det är den byggnaden som står där i dag. Just i början av 1900-talet så började man att bygga mer och mera på höjden och det blev mera stenbyggnader. Jag tror att man har de fyra stadsbränderna i bakhuvudet att man ändrar till att bygga stenhus istället för träbyggnader. Men träbyggnader är mera charmiga än stenhus men jag förstår rädslan om en brand igen.

Här är en annan bild på veterinärsmedjan, Allégatan till höger och Kvarngatan till vänster. Man er träden i mitten av Allégatan som man planterade efter sista stadsbranden. Man har tagit ner träden två gången på Allégatan, första fången på 1930-talet när man både höjde och sänkte Allégatan för att det skulle bli jämnare. Sista gången som man tog ner träden utmed Allégatan har jag för mig var på 1990-talet.

Foto Glenn Murberg
Här är en bild som jag fotograferade år 2015 och så här ser det ut idag.

PDF-fil