Kungsgatan

En stilla och vacker vy av Kungsgatan och fotograferad runt år 1910 och kvarteret heter Valkyrian. Byggnaden byggdes troligen ursprungligen som en syfabrik åt J. Skoglund som byggde slottet samtidigt år 1886. Sedan togs över av Maurits Johansson och blev Erla år 1902 sedan togs fabriksfastigheten över av Rory 1917 men redan år 1925 flyttade Rory till Ulricehamnsvägen och J. W Jönsson övertog fastigheten. Omkring år 1963 flyttade Anna Brusewitz syfabrik in och senare blev fastigheten ett kårhus.

Foto Glenn Murberg
Denna bild fotograferade jag år 2018 och man ser hur allting har ändrats. Den gamla byggnaden är nu ersatt med en nyare och detta på grund av att Kårhuset brann ner år 1998. Jämför man med den gamla bilden så är även hörnhuset med på denna bild och nedanför hörnhuset står Borås finaste byggnad, ”Slottet” i alla fall i min mening. Innan det blev en genomfartsled så låg Asplyckan låg ungefär i vänster bildhörn. Kommer att göra ett blogginlägg senare om Asplyckan, det var en väldigt vacker byggnad.
Just utmed Kungsgatan finns det inte så många gamla byggnader kvar utan det är bara några få det är bland annat hörnbyggnaden Kungsgatan/Åsbogatan och sedan längre norr ut är det gamla Frälsningsarméns fastighet och den gamla träbyggnaden i hörnet av Kungsgatan/Skolgatan. Kungsgatan gick ursprungen från Järnvägatan till Åsbogatan och fick sitt nuvarande namn år 1886 efter ett beslut i stadsfullmäktige. Gatan hette tidigare Staketgatan och så här skrev Datan i sin Boråskarta år 1728, "Här intil Staquetet uti sielfwa gatan äro åtskillige Stadens Båtsmans Hus upp bygde". Vid staketet fanns två tullportar, den ena hetta Engelbrechts port och en andra Jutabro (Gutabro) port. I dag går Kungsgatan från Norrby Långgata och fram till Åsbogatan där Arlagatan tar över och är en fyrfilig genomfartsled.

PDF-fil