Villastaden Svalan 5

Ett gammalt vackert trähus som låg på nuvarande adress Sturegatan 49 eller som det hette förr Villastaden 5 som sedan blir Svalan 5. Hör flyttade Liljedahl in år 1878 och byggnaden låg mellan Skraparns hus och Imanuelkyrkans, Skraparns hus låg i korsningen Åsbogatan och Sturegatan och kyrkan i hörnet av Kvarngatan och Sturegatan. Liljedal bodde här bara fram till 1907 då han sedan sålde fastigheten till Grosshandlare Lars Emil Eriksson som kom ifrån Roasjö som bodde här med sin familj fram till sin död 1931. Han skall ha byggt om och till fastigheten på 1910-talet. Fastigheten rivs någon gång på 1950–1960-tal och sedan blev det Sturegården.
Arvid ”Sprakarn” vad född år 1860 på Rydals fabriker i Seglora socken, där hans far var bokhållare. Fadern var född på gården Sprakered Mellomgården i Örby därav namnet Sprakarn, Vid 4 år ålder flyttade Arvid till Kinna där hans far fick arbete på Kinnasand. År 1892 bygger han sin vackra villa på Åsbogatan 24, genom giftet med sin fru Ellen blir han 1889 ägare till hela Annelund som då sträckte sig från Åsbogatan till dåvarande Ulricehamnsvägen.

Här är ett vykort som visar hur vackert Sprakarns villa var. Jag tror att ”Sprakarns” revs i slutet av 1960-talet. Att denna vackra villa revs kan man kalla för ett kulturmord, precis som den gamla teatern. Det var en ståtlig villa och den var säker vacker invändigt med fina möbler. Det gröna huset på bilden är samma hus som den första svartvita bilden i inlägget och då ser vi hur om- och tillbyggd fastigheten har blivit. Sedan ser man hur bred gatan har blivit. Till vänster ligger i dag kulturhuset och till höger det gamla lasarettet som i dag är ett fullmäktigehus för Borås stad.

PDF-fil