Bröderna Anderssons affärshus

Senaste inlägget skrev jag om Settergren och byggnaden syns även på denna bild i vänster bildkant. Denna bild är fotograferad år 1911.
Bröderna Anderssons Manufakturaffär låg i denna vackra byggnad, troligen byggdes denna byggnad efter sista stadsbranden år 1827. Adressen var Stora Brogatan 22 och låg i kvarteret Nessus 5 och fastigheten var blev moderniserad år 1900 och 1929 av byggnadsmästare Oscar Ohlson. Fastigheten var uppförd i en våning och inredd vindsvåning med affärslokaler och garage. Dessutom var den i hopbyggd med ett stöphus åt Lilla Brogatan som var uppförd i två våningar och en vindsvåning. Bröderna Carl och Johan Andersson från Varnum öppnade sin första butik vid Stora torget i C.G Rydins hus år 1892. Butiken var nog den första butik i Borås som hade fasta priser på alla varor, alltså ingen prutning fick förekomma där.
År 1929 delade man på företaget i Bröderna Anderssons Herrkläder och Bröderna Anderssons Manufakturaffär. Den vänstra halvan av byggnaden revs för att ge plats för herrekiperingen som byggdes år 1930 och den byggnaden finns fortfarande kvar i dag. Den högra halvan av byggnaden drev man fortfarande Manufakturaffären fram till år 1960 då den ökände byggmästaren Sjögren river denna delen av kvarteret. Det är synd och skam att riva sådana här gamla vackra byggnader som fanns runt torget men det finns i alla fall några kvar utmed Stora Brogatan. I början av Stora Brogatan efter gamla Andersson & Ström som i dag är ett nybygge efter de gamla ritningarna så finns det några gamla Karl-Johans byggnader kvar än så länge. I dag ligger det gamla EPA-varuhuset på denna plats som fungerar som en galleria med olika butiker. I dag finns det inga riktigt gamla byggnader runt torget utan bara Rådhuset och den gamla bankbyggnaden mitt emot, så torget har förändrats väldigt mycket på 100 år.

PDF-fil