Kilsunds kontor

Kilsunds kontor intill Viskan, en vacker byggnad som står kvar på sin plats och lika vacker i dag. Bilden är fotograferad år 1905. Det är roligt att byggnaden fortfarande står kvar men det kunde lika väl ha försvunnit när storbranden rasade i Kilsunds övriga byggnader men som tur var så klarade sig byggnaden utan skador. Men det var mycket som av det kulturella värde som försvann med branden. Kilsund uppfördes mellan åren 1896 – 1937 i sten och byggmästare var Oscar Ohlson. Det fanns till och med automatiskt brandlarm, jag vet tyvärr vilket årtal detta brandlarm installerades. År 1936 installerade man ett eget kraftverk som försåg företaget med ånga och elektricitet. Under år 1939 så hade Kilsund 550 anställda och år 1944 fanns det 400 vävstolar i fabriken.
Landeriet Kilsund i stadens norra utkant inköptes för att uppföra en fabriksbyggnad med väveri-, lager- och expeditionslokaler. Tillverkningen bestod av helylle klädrings- och kapptyger i höga kvaliteter, så kallade Gera-Greizvävnader. Under de första åren utfördes färgning och beredning av tillverkade hos färgerifirmor i Gera-Greiz men på grund av de långa transporterna blev detta alltför tidsödande, varför bolaget år 1898 beslöt att uppföra en byggnad för färgeri och appretur. Kontor- och lagerbyggnaden uppfördes år 1904. Kilsund tillverkade konstsilkevävnader och övergick alltmera härtill, 1938 utgjorde konstsilkesvävnaderna 80% och yllevävnaderna 20% av hela tillverkningen. Denna omläggningen krävde moderna maskiner och ytterligare tillbyggda fabrikerlokaler. År 1929 ägde en fusion rum mellan Kilsunds AB, AB Merinos, AB Borås Klädningstygsfabrik och Manufaktur AB Svea. I samband med detta ökade Kilsunds AB sitt aktiekapital till 4 miljoner kronoroch man köpte även Svenska Kamgarnsspinneri AB i Norrköping som tidigare ägdes av AB Borås Klädningstygsfabrik.
Jag efterlyser era egentagna bilder på de gamla fabriksbyggnaderna runt Kilsund, har du sådana får du gärna maila dessa till mig på gamlaboras@murberg.se och att jag får använda dessa på min hemsida. Vill du låna ut dina bilder så jag kan få skanna av dessa så vore jag tacksam och det fungerar att de sitter i fotoalbum, negativ, diabilder, pappersbilder och glasplåtar.

PDF-fil