Hallbergsgatan - Stora Brogatan

Vi fortsätter att hålla till på Hallbergsgatan, precis i korsningen med Stora Brogatan. Till vänster ligger kvarteret Luna och till höger kvarter Mars. Bilden är fotograferad runt år 1927 och fotografen blickar fram emot kvarteret Diana och Axel Bergengrens växande företag som hette Borås Väfveri som låg på andra sidan Viskan. En underbar vy att sitta och titta på och se dessa Karl-Johansbyggnader, och dessa vackra gator och trottoarer. Här på bilden ser man att även bilden har kommit in i stadsmiljön och jag förvånas varje gång när jag sitter och tittar på gamla bilder. Att alla gator och trottoaren är så rena och prydliga och även vackert stensatta. Dessa två byggnader är byggda någon gång mellan 1827 och 1850.
Byggnaden till vänster revs väl någon gång i slutet av 1930-talet och en större byggnad byggdes här 1938 -1939 och finns fortfarande kvar på sin plats. Byggnaden till höger byggdes om år 1834 men när den revs är jag lite osäker på. Den fanns kvar år 1912 när man byggde grannfastigheten som ligger utanför bilden, där som Walhströms konditori och biografen fanns.
Kvarter Diana byggdes år 1925 av trä och sedan har man reveterat fastigheten.

Foto Glenn Murberg
Så här såg byggnaden ut när jag fotograferade den 2015 och är fortfarande ganska lik. Här fanns det bostäder för stadens brandmän och de hade nära till brandstationen som låg på andra sidan av Hallbergsgatan. Där som gamla posthuset ligger i dag, och där håller man på att bygga om den byggnaden och även ska det bli något parkliknande mot Viskan.

PDF-fil