Stora Brogatan - Holmsgatan

Just nu sitter jag i husvagnen på Västkusten när jag skriver detta inlägg. Regnet smattrar på på taket och då passar jag på att skriva detta inlägg. Stora Brogatan mot väster med kvarteret Minerva till vänster som jag skrev om igår. Kvarteret som ligger mitt emot Minerva heter Mars och var troligen byggd mellan 1827 – 1850 men denna byggnad revs i början av 1930-talet och ersattes med ett större stenhus. Efter sista stadsbranden blev Borås allt rikare på Karl-Johans hus och jag tycker att det är en mycket enkel stil på en byggnad men även mycket utsmyckningar ändå. Titta bara på entrédörren på gaveln det är mycket snygga trädetaljer och även dessa halvmånefönstren. Dessa byggnader var alltid uppförda i en våning med inredd vindsvåning. Detta var en restriktion efter sista stadsbranden 1827 och man fick alltså inte bygga högre trähus än en våning med inredd vindsvåning. Denna bild är fotograferad år 1924 och här ser man att högra stenhus har börjat att komma in i stadsbilden och här har man klämt in det stora huset mellan två små träbyggnader.
Det börjar bli tomt med gamla byggnader i Borås efter alla dessa rivningsperioder det har varit. Byggnaden som jag skrev om igår som var är rivningshotad ligger mitt emot denna i vänster bildkant. Det är synd att dessa gamla byggnader försvinner ut stadsbilden, det är nästan som man vill utplåna den gamla historien. Vi måste bevara vår historia genom att bevara de gamla byggnader som finns kvar i centrum i dag. Vi kan inte bara riva och bygga nytt och det finns andra platser att bygga nya hus på. Sedan att man vill bygga nya affärslokaler i centrum när det finns tomma lokaler att hyra. Det är min mening i alla fall och jag vet att jag är en bakåtsträvare som många kallar det för, men jag värnar om det gamla. Som jag brukar säga att allt var inte bättre förr utan det var annorlunda.

PDF-fil