Vy från Nybron mot Caroli

En gammal bild fotograferad år 1892 och det är innan Borås Tidning byggde sin fastighet på denna plats. En riktig idyll ser man fram för sig men gamla byggnader som är byggda efter den sista stadsbranden 1827. Riktigt vackra gator med kullersten som leder upp till Borås äldsta byggnad, nämligen Carolikyrkan som stolt visar upp sitt torn. På samma plats som nuvarande kyrka står fanns under medeltiden en stenkyrka som var mittpunkten för Torpa socken. Carolikyrkan stod färdig år 1669, 48 år efter att Borås officiellt hade blivit stad. Tornet byggdes till år 1681 och kyrkan har återuppbyggts och reparerats efter stadsbränderna 1681, 1727 och 1822. Däremot sista stadsbranden år 1827 så klarade sig kyrkan från den sista stadsbranden.
Yxhammarsgatan går upp till vänster och Västerlånggatan till höger och Viskans kanter är stensatta. Ovanför Västerlånggatan ser en vacker stenmur och på denna tid fanns det gott om träd i Borås och träden som vi ser vid kyrkan finns kvar än idag. Sedan har Carolikyrkan lite hemligheter under sig nämligen gamla gravkammare som man upptäckte när man skulle göra om golvet i kyrkan. Nu har dessa mäktiga personer som låg i dessa gravkammare fått en riktig begravning. Så har du chansen så ta kontakt med vaktmästaren på Carolikyrkan och gör ett besök under kyrkan. Det var en upplevelse att se dessa gravkammare som fanns kvar där under, så jag rekommenderar verkligen ett besök där. Likaså att gå upp i tornet det finns väldigt mycket gamla saker att titta på där och jag själv kommer snart att göra ett återbesök där. Ska se om jag kan få tillträde och fotografera urverket i tornet med framför allt att fotodokumentera alla gamla saker som finns i tornet. För några år sedan var jag uppe i tornet allra högst upp och fotograferade över Borås och det var en upplevelse. Nästa fotoprojekt är att komma upp i tornet på Gustav Adolfskyrkan så högt upp som det går. Även där försöka att få tillträde till att fotografera urverket.

PDF-fil