Nybrogatan mot söder

Nybrogatan mot söder och till vänster går Tryckerigatan upp mot Österlånggatan. Kvarteret Ajax till vänster med en lummig trädgård som i dag består av ett parkeringshus och kvarteret heter i dag Agamemnon. Idag finns inte denna del av Tryckerigatan kvar men det finns en liten bit kvar mellan Österlånggatan och Allégatan. Nybrogatan rakt fram som i dag inte är lika bred som den var förr i tiden. Bilden är fotograferad år 1930 och det kan man se på dessa underbara bilar som står parkerade på gatan. Rakt fram ser vi Borås Tidnings byggnad som byggdes år 1903 och ritades av den välkände arkitekten Lars Kellman. Här fanns tidnings- och accidenstryckeri, bokbinderi och man gav ut tidningarna Borås Tidning och Westgöten. Den nyaste delen av Borås Tidnings byggnad som är byggd i sten fanns det redaktions- och kontorslokaler och den äldre byggnaden av de tekniska avdelningarna.
Företaget grundades år 1826 och blev aktiebolag från och med år 1898 och verkställande direktör var major Ragnar Claesson. Boktryckaren Nils Eriks Lundström erhöll den 10 augusti 1826 utgivningsbevis för Borås Weckoblad om utgavs från 1 september 1826 och från år 1834 efterföljdes av Borås Nya Tidning. Denna köptes år 1838 av färgerifabrikören Carl Gustaf Rydin som ändrade titeln till Borås Tidning. Westgöten började att utges den 19 november 1887 av Johan Gustaf Hultgren i Varberg och trycktes även där till och med 1889 och därefter i Brås från och med 1892 i Rydinska boktryckeriet.
Till vänster om det stora trädet syns det gamla stadshotellet som tragiskt brann ner den 10 juni år 1978 och tyvärr så gick byggnaden inte att rädda. Även Hotell du nords torn syns lite till vänster om stadshotellet som är ganska så ombyggt i dag, fast detta gjorde man redan på 1939 – 1940-talet.

PDF-fil