Lilla Brogatan - Österlånggatan

Korsningen Lilla Brogatan – Österlånggatan och fotografen blickar upp mot Gustav Adolfskyrkan år 1917. Väldigt ojämn Lilla Brogata men det kan vara snövallar som ligger där och det är säkert kullersten på gatorna. Jag har många gånger funderat på vilket år man tog upp dessa kullerstenar och la gatsten istället. Har försökt att forska i det men tyvärr inte hittat något, men mina läsare kanske vet vilket år man bytte kullersten mot gatsten. Skicka gärna ett mail till mig på gamlaboras@murberg.se om du vet svaret på min fråga eller bara om du har funderingar runt med gatsten.
I dag är alla dessa små vackra träbyggnader borta men däremot står den gamla byggnaden till höger kvar och där höll Rudells till i många år. Jag har även funderat på om hur många gamla byggnader som det har rivits i Borås på 1960-1970-talet. Man kanske skulle göra en sammanställning på de byggnader som har försvunnit ur vår stadsbild men det kommer att bli en dyster sanning. Borås stad skulle ha gjort som man gör i Alingsås, att värna om sin kultur och sina gamla byggnader. Men i alla fall det är en vacker vy på bilden med sina byggnader som har byggts efter den sista stadsbranden år 1827 och på denna tiden fanns det inga höghus som man bygger i dag, utan det var byggnader med en våning och inredd vindsvåning men det fanns även byggnader som var i två våningar med inredd vindsvåning.
De gamla som finns kvar i dag är de vi Södra Torget och sedan finns det några på Stora Brogatan och lilla Brogatan men inga just runt Stora torget som är lite synd. Sedan har vi givetvis vår gamla Carlikyrka som är Borås äldsta byggnad och även Brännerigården som är den äldsta träbyggnaden som står kvar på samma plats. Men den finns en ännu äldre träbyggnad som finns bevarad och det är Nymanska gården som stod vid Krokshallstorget mitt emot gamla Molanders konditori. Den byggnaden flyttades till Ramnaparken på 1930 när man rev alla byggnader på Krokshall för att iordningställa ett salutorg.

PDF-fil