Allégatan - Stora Brogatan

Korsningen Allégatan och Stora Brogatan och bilden är fotograferad år 1914. En gammal byggnad som är byggt efter sista stadsbranden år 1827. Typisk Karl-Johans fastighet, byggd i en våning med inredd vindsvåning. Just dessa fastigheter är jag väldig svag för, det är väldigt enkla byggnader men finns ändå lite dekor på byggnaden. Tänk vad vackert det hade varit och dessa gamla byggnader hade fått varit kvar runt Stora Torget. Vilken idyll det hade varit, ett gammalt torg med gamla byggnader runt om. Många av dessa hus har försvunnit med åren och redan i början av 1900-talet hade man börjat att riva en del av dessa byggnader men den stora rivningshysterin var på 1960- & 1970-talet. Då rev man hela kvarter som Balder, Bele och Brage vid Allégatans norra ände. Samma var det med kvarter Midas, Jason och Herkules vid Stora Torget.
Man ser på bilden hur kraftigt Allégatan lutar åt väster och under 1930-talet så höjde och sänkte man Allégatan för att plana ut gatan. Träden som vi ser till höger i bild planterade man efter den sista stadsbranden och man breddade gatorna som skulle fungera som en sorts brandgata.

Så här såg kvarter Sleipner ut på 1960-talet och jämför det med den gamla bilden så ser man hur mycket man fick bygga på underifrån och man fick bygga en större trappa utanför byggnaden så man kunde komma in i bottenvåningen och det var likadant i Allégatans norra ände. Jag tror att denna fastighets revs någon gång i slutet på 1960-talet och blev ersatt av en större byggnad. De enda kvarvarande äldre byggnader som är byggda på 1800-talet på Allégatan är Hemgården och delar av kvarter Munin. Man ser att Borås ändras hela tiden med rivningar och nybyggen men jag kan inte hålla med om att de blir till det bättre.

PDF-fil