Oskar Janssons Bokhandel

Oskar Janssons Bokhandel som sedermera blev Hubos hörna. Denna byggnad byggdes efter sista stadsbranden år 1827, uppförd omkring år 1828 i en våning med inredd vindsvåning som var den klassiska utförandet som var efter den sista branden. Bilden är troligen fotograferad i slutet av 1800-talet eller precis i början av 1900-talet. Som jag tidigare har sagt tycker jag dessa små trähus är väldigt charmiga med dess halvmånefönster och bara den lilla pampiga entrén som samtidigt är lite diskret. Byggnaden låg i kvarteret Pan och man kallade även byggnaden för den ”Politiska knuten och här brukade stadens borgare samtala om stadens angelägenheter. Här var även Borås första telefonstation inrymd liksom stadens första biograf. På 1940-talet var Jean Medberg f. 1882 ägare till fastigheten och han var gift med Tecla Helena Helena Holmqvist f. 1884 och paret hade 3 barn Curt f. 1905, Jean Arthur f. 1913 och James Ulf f. 1921.
Förutom Oskar Janssons bokhandel har det funnit flera butiken i fastigheten som t.ex Lindskogs Bokbinderi, Strömers Maskin med adress Lilla Brogatan 27. På Stora Brogatan fanss affären AB Hubo Bosättningsartiklar och elektrisk armatur som många år drevs av Carl Christiernin och övertogs av Jean Medberg år 1805 och i sin tur överlät den år 1924 till Boreus AB som år 1935 uppgick i AB Hubo som grundades av C. J. E. Gustafsson och Georg Garby. AB Wolds bokhandel grundades av John Wold år 1899 som blev aktiebolag från år 1927.
Med adress Österlånggatan fanns Martin Blomqvist Fruktaffär och kaffehandel och den grundades år 1928 av Martin Blomqvist. Sedan fanns är en affär som hette Kortvarumagasinet och den grundades av F. O Högman år 1926. Hörnet har även kallats för ”Pengalösa hörnet” eftersom sägnen säger att ungdomar brukade samlas där i början av seklet och fram till 1930-talet och många stod där flera timmar och väntade på någon bekant skulle dyka upp och bjuda på en biografbesök eller bli bjuden på kondis.

PDF-fil