Kvarter Guldfisken

En gammal bild över kvarter Guldfisken, skulle tippa på att den är fotograferad runt 1920–1925. Längst ner till höger i bild går Sven-Eriksonsgatan söder ut. I dag ser stadsbilden lite annorlunda ut med en stor parkering på före detta salutorg som fanns här tidigare. På 1930-talet revs dessa byggnader utom en och det var Nymanska byggnaden som låg precis mittemot Molanders konditori. Den byggnaden flyttades till Ramnaparken så man besparade en rivning på detta sätt. Nymanska gården är Borås äldsta träbyggnad men den äldsta byggnaden som står kvar på samma plats är Brännerigården på Västerbrogatan.

Foto Glenn Murberg

Här är en bild som jag fotograferade för några år sedan ifrån Krokshallsberget och då ser vi den tomma ytan som utgör en parkeringsplats. Man hade även planer på att uppföra en saluhall på denna plats och det fanns färdiga ritningar men någon saluhall blev det inte. På den gamla bilden ovanför Molanders tak syns ett par torn och dessa tillhörde badhuset som låg ungefär där bron går över Viskan och även den så kallade Alphyddan syns längst bort i fonden och den så lika vacker där i dag utmed Sven-Eriksonsgatan. Utanför bilden till vänster lång fattighuset Bracka som också försvann när de övriga byggnaderna revs och de inhysta fattighjonen fick flytta till Ramnalid i stället. Nu finns det även planer på att bygga nya bostäder på Krokshallstorget och även där som Borås Wäfveri hade sitt lager vid Wiskaholm och man ser att Borås ständigt förnyas lite här och där och där är både på gott och ont. Visserligen behöver man mer bostäder men man behöver inte smälla upp ett höghus på den mista plats man hittar, utan det ska även passa in till befintliga byggnader.
Det är samma med det höghuset som man vill bygga intill Pallashuset, tänk vad skuggigt det blir på Sandwalls plats där Borås invånarna gärna sitter vid kanten till Viskan och solar. Man borde tänka till lite när man bygger nytt att det ska vara snygga hus och framför allt passa in till övriga byggnader.

PDF-fil