Åkerlunds Spinneri

I ett tidigare inlägg skrev jag om Borås Spinneri och då nämnde jag Åkerlunds Spinneri som ligger på andra sidan av dagens stadsmotorväg. Jag har tidigare skrivit om Åkerlunds men jag gillar denna byggnad, den är så vackert byggd och alla dessa stora fönster. Här är en bild från år 1905 och Druveforsvägen går rakt fram och Spårgatan till höger. Företaget Åkerlunds Bomullsspinneri grundades år 1898 av Otto Åkerlund som var en son till ”Boråsindustrins fader” P. A Åkerlund. Spinneriet uppfördes i tre våningar samt med källare i närheten av Viskan. Just detta område växte industrierna och hade som sagt Viskan intill industrierna. Fabriken var även ansluten till ett järnvägsstickspår som fanns vid dåvarande Spårgatan. Det stora antalet maskineriet som tillverkningen krävde inköptes etappvis från England. Fabriken drevs av en ångmaskin som var på 650 hk, vilket genom ett centralt transmissionsschakt försåg de olika våningsplanen med kraft genom en komplicerad lingång.
Omkring år 1910 jobbade cirka 220 arbetare och år 1915 gick fabriken över till elektrisk drift med elmotorer på varje våningsplan men med kvarhållande av våningsplanens transmissionssystem. Företaget utvidgades så att man fick bygga ut lokalerna 1916, 1926 och 1928. Från år 1965 började man att säga upp anställda och det skedde etappvis och tillverkningen lades definitivt ner år 1973.

Foto Glenn Murberg
Så här såg byggnaden ut år 2015 när jag var på en fotorunda i Borås. Man ser att takhuvan är borta på fastigheten men annars är den ganska så lik med originalet. Enda nackdelen som jag ser är alla dessa nya fastigheter som pluppar upp runt det gamla spinneriet är att de nyare byggnaderna skymmer denna gamla byggnad. Det kommer upp nya byggnader så gott som runt hela byggnaden och nu bygger man större hus på den plats där jag stod och fotograferade denna bild. Jag hoppas att denna byggnad får stå kvar länge till, den gamla 122 åriga byggnaden som har används till mycket annat efter textilbranschens fall år 1973.

PDF-fil