Borås Spinnerifabrik

Borås Spinneri AB grundades år 1885 av en grosshandlare som hette J. A Andersson och sysselsättningen var ylle- och vigognespinneri. Redan år 1892 brann Borås Spinneri byggnad och förstördes stora delar av fabriken. Men redan året efter så återuppbyggdes byggnaden och arkitekten hette Lars Kellman. År 1903 var maskinparken inte mindre än 10.000 spindlar och hela 128 personer som var anställda på företaget. Man hade en ångmaskin som drev spinneriet och man hade även ett eget garnfärgeri, från och med år 1914 ingick Borås Spinneri som dotterbolag till AB Sveriges Förenade Trikåfabriker men år 1918 ingick företaget helt i moderbolaget och gick under avdelning BS.
Fabriken är uppförd i tegel med 3 ½ våning år 1885 efter en tysk arkitekt men som sagt så brann fabriken år 1892 och förstördes stora delar av fabriken. Redan år 1893 så återuppbyggdes fabriken som var närmast identisk med den ursprungliga byggnaden. Båda gavlarna och stora delar av bottenvåningen är bevarade från del eldhärjade fabriksbyggnaden. Sedan i samband med återuppbyggnaden så utökade man byggnaden. Byggnaden användes på följande sätt, i bottenvåningen fans det kardmaskiner och på andra och tredje våning fanns det spinnerimaskiner och vindsvåningen användes som lager.

Foto Glenn Murberg
Så här såg byggnaden ut år 2015, fast det är fotograferat från andra hållet. Det är lite svår vinkel att fotografera eftersom stadsmotorvägen går precis utanför. Det så kallade sprinklertornet uppfördes år 1916 som en förlängning av det ursprungliga trapphuset och det var arkitekt Herman Göransson. Andra sidan av stadsmotorvägen ligger också en gammal fabriksbyggnad och även till vänster om Borås Spinneri på andra sidan av stadsmotorvägen ligger den välkända spinneribyggnaden som till hörde Åkerlunds, som i dag skuggas av stora hus som man bygger runt denna vackra fabriksbyggnad. Även denna byggnad kommer jag att återkomma vid ett annat blogginlägg.
Nu till sist vill jag önska alla mina läsare en riktigt trevlig midsommar och vad det ser ut som så kommer det att bli bra väder.

PDF-fil