Norrby Gärde med Norrbyfabriken

Norrby Gärde med Norrbyfabriken i fonden och bilden är fotograferad år 1880. På hösten år 1876 började man att anlägga Norrby Spinneri och redan året efter sattes spinneriet igång med 7000 spindlar och efterhand utökades antalet spindlar till 10 000. Redan år 1880 utvidgades fabriken att även omfatta väveri och antalet vävstolar var till en början 40 stycken men även här så utökade man efter hand och år 1914 fanns det 300 stycken vävstolar. Tillverkningen omfattade huvudsakligen mollskinn, domestik och twills. År 1885 omlade man fabriken till aktiebolag och fick namnet Norrby aktiebolag. Under åren 1914 – 1918 gick fabriken genom stora förändringar och under större delen av år 1918 låg driften nere på grund av bomullsbrist och återupptogs med halv drift den 1 december samma år.
I dag finns det inget kvar av denna fabrik eller de bakomvarande fastigheterna utan det är rivet och andra byggnader är uppförda där istället. De två sista inläggen jag gjorde från Ockelbo var mycket för att visa hur andra kommuner har gjort med sitt kulturarv. Det blir en turistmagnet till dessa gamla byggnader och just ett gammalt valsverk mitt i Ockelbo har nästintill stått orört sedan man lade ner år 1933. Man gjorde ett försök att starta upp delar av fabriken på 1980-talet men då tyckte kommunen att man skulle riva hela fabriken. Men det sa Länsstyrelsen nej till och nu renoverar man hela fabriksanläggningen och man ser hur turister lockas dit. Det var en ren fröjd att gå inne i fabriken och fotografera den gamla miljön och det fanns även ett gammalt kontor som ingen hade rört sedan 1933 och till och med en loggbok låg framme. Jag hoppas även att ni gillade dessa inlägg fast de inte handlade om Sjuhärad och det kanske blir flera sådana inlägg när jag ger mig ut på semester igen.

PDF-fil